Sunday, November 1, 2009

40_bayaan

40

1) رسو ل الله نسس ححاليس ما ورسسس نبوة ملي

2)رسول الله فرماوسس ؛ كه جه شخص 40 دن لككن  اخلاص سي كوئي نيكي نو عمل كرسسس تو يه عمل ني عادة اهنسس زندككي بهر واسطسس تهئي جاسسس

3)ميلاد النبي سي كه ميلاد داعي الزمان لكك 40 دن تهائي ؛اْ 40 دنو ما مؤمنين قسم قسم سي تعبدات نا عملو كرسس ؛  اهما main concept  يه}؛ كه   يه عملو ني عادة اهنسس زندككي بهر واسطسس تهئي جائي

4)سيدنا طا هر سيف الدين  جه دن داعي بنا اهنا 40 ما دن ما اْقا مولى تي ولادة تهئي

5) اْقا مولى ايك بيان ما فرماوسس ؛ اما م علي زين العابدين امام حسين ني شظظا دة ثثححهي 40 ورس لككن رويا انسس منسس بهي اْجسس امام حسين ثثر روواما رولا وا ما 40 ورس تهيا

6) امام حسين نو جسم مبارك 40 دن لككن كربلاء ني زمين ثثر ثثرا رهيا

7) كوئي ككذري جائي تو اهنا 40 ما دن نسس ححظظلم كهوائي ؛  يه دن ما اهنا فاتحة نو جمن تهائي؛


8)لعين ابن ملجم يه 40 دن ني زهريلي تلوار سي امير المؤمنين نسس شظظيد كيدا

9) كوئي الحمد ني سورة 40 وار ثثرهي ثثاني ثثر ثثظظونك بولي بيمار ثثر ححظظركسس تو خدا اهنسس شفاء اْثثسسس

10) كوئي رات ما سوا ثثظظلا 40 وار  "وكفى..." ثثرهي نسس سوسسس تو اهنسس رسول الله نا ديدار نصيب تها


No comments: